YEREL YÖNETİMLERDE “ALGI”

Yerel yönetimlerin genel ülke yönetimlerine etkisi ne oranda?
Gerçekte yereldeki başarıyı etkileyen şeyler neler?
Yerel yönetimlerde doğru yönetilemeyen “algı” başarıyı nasıl olumsuz yönde etkiliyor?
Yerel yönetimlerden kastedilen şey ne?
Yerel yönetimlerden kastedilen şey sadece “Belediye” yönetimi değildir. O ilde ya da ilçede beldede siyasi yolculuk yapan tüm yöneticiler yerel yönetim kapsamındadır. Birileri hizmet etme, çözüm sunma noktasında çalışırken birilerde “algı” ve bağ kurma noktasında çalışır. Birbirinden bağımsız gibi görünmelerine rağmen hedef gerçekleştirme noktasında uyumluluk esastır. Çünkü uyumsuz ve çatışan parçalarla yolculuk yapamazsınız.

“BELEDİYELERDE BAŞARI”
Belediyelerdeki başarı – başarısızlık oranı kime bağlı? Elbette ki Başkan ve Zirve yönetimi oluşturan başkan yardımcıları, daire başkanları vb. Özetle yetkili ve karar almaya katılımlı bireylere
Belediyelerde Zirve Yönetimin başarısını belirleyen başkanlardır.

Çünkü

“Liderlik başkalarına görünmeyeni görebilme vizyonuna sahip olabilmektir.”
Mustafa KILINÇ

“Başarılı Bir Yönetim İçin”

Kurumlarda sorunların temel kaynağı 4 aşamalıdır.

  • NE YAPACAĞINI BİLMEK,
  • NASIL YAPACAĞINI BİLMEK,
  • MOTİVASYON; KİŞİLERİN EYLEME GEÇMEYE İSTEKLİ OLMASI,
  • SİSTEM SORUNU; KURUMDAKİ GELENEKSEL MODELLER.

“4 temel” uyumlu olduğunda sonuçlar gelmeye başlar.

BAŞARI İÇİN

  • Bireylerin etkin düşünce modeline sahip çıkması
  • İletişim stratejilerinde uyum
  • Algı yönetimi
  • Davranış ustası ve “Biz” bilincine sahip zihinsel temsillere sahip olmaları bir lüks değil gerekliliktir.

Bilmenizi isterim ki;
“Başlangıç sondur, Sonda Başlangıç.”
Mustafa KILINÇ

Algı gerçeklikten güçlüdür.
Algıyı yönetenler, ikna, etkileme, motivasyon, tutku konusunu harekete geçirirler.
Algı mı? Gerçeklik mi?
Algı dediğiniz şey zihinsel filtrelerinizin konu, durum, olay ve kişilere karşı oluşturduğu bir gerçekliktir. Hepsi bu. Peki, bu gerçek mi? Elbette Hayır.

“ALGI AMACINIZI TAKİP EDER”
Yerel yönetimlerde algı yönetiminin gücü yadsınamaz.
Başarı için mazeret yoktur.
Sonuçlar vardır. İstediğimiz sonuçları almak için en güçlü aracımız Beyin Kullanım Kılavuzumuzdur.
Şimdi, başarı zamanı
Şimdi, kendimizi yenileme zamanı,
Şimdi, kendi içimizde ayağa kalkma zamanıdır.
Çünkü başarı her seferinde yeniden elde edilen bir süreçtir. Sürekli yenilenmek ister.
Başarıya olan “Algınız” ne durumda;

  • Algıyı yönetmek nasıl bir şey olurdu? Acaba

Yürekten Sevgilerimle

Basında Dap