“İLKBAHAR 2010” sayısında “ETKİN LİDERLİK” Makalesi yayınlandı.

NLP Lideri Mustafa Kılınç Özel Kalemler Dergisinde; 21.yy.’da Bir numarayı arıyoruz. Liderlik; bir grup insanı belli amaçlar doğrultusunda harekete geçirme sürecidir. Liderin bunu başarılı bir şekilde yapması için, bu sürecin ilk yönünü oluşturan işe önem vermesi gerekmektedir.

NLPDAP anlayışı doğrultusunda etkin lideri ortaya çıkaracak modelin, aynı zamanda örgüt ve örgüt üyelerini de kapsaması gerekmektedir. Bu çerçeve uygulamakta olduğum “SİYASİ PROGRAM DESTEKLERİ” programının da temelidir…… Konulu makalesi yayınlandı.

Basında Dap