NLP Lideri Mustafa KILINÇ 30/05/2008 günü ÖSS - OKS de Aile- Öğrenci stresine son nokta...

NLP Lideri Mustafa KILINÇ 30/05/2008 günü ÖSS - OKS de Aile- Öğrenci stresine son noktayı Bilnçaltı Düzeydeki Programlama teknikleriyle gösterdi.

Basında Dap