Kişilerin Davranış Kalıpları Değiştirilebilir mi?

Davranış Kalıbı

“Diline sahip olmayan zihnine sahip olamaz, zihnine sahip olamayan davranışlarına sahip olamaz, davranışlarına sahip olamayan kendine sahip olamaz, kendine sahip olamayan da gerçek sonsuz benliğine ulaşamaz.”

“Kişileri yönlendiren davranış kalıpları, yaşam yolculuğunda başarının anahtarıdır.”

Mustafa KILINÇ

Kişilerin Davranış Kalıpları Değiştirilebilir mi?

Elbette ki, kişilerin Davranış Kalıplarının temelini oluşturan süzgeçler Bilinçaltı Kodlarıdır. NLPDAP Değişim ve Gelişim Teknik bütünlüğü içerisinde her bireyin mevcut sahip olduğu davranış kalıbını değiştirme gücüne sahibim. 

Kişilerin büyük amaç çerçevesinde mevcut durumdan arzulanan hedefe doğru gidebilmeleri için kişiyi engelleyen davranış kalıplarını bilinçaltı düzeyde ortadan kaldırmak, destekleyen Davranış Kalıplarını ise programlamak, NLPDAP Teknikleriyle mümkündür. 

Davranışlar ve tepkiler nasıl kodlanmış olursa olsun, Bilinçaltı Duygusal Algı Programlama Teknikleriyle değiştirilir. Kişilerin Davranış Kalıplarını anlamak ve ona göre yaklaşım sergilemek için ezberlemeniz gerekmez, sizi etkisi altına almış olumsuz bir Davranış Kalıbıyla yaşamaya mahkûm değilsiniz. İşte bu çok harika bir haber öyle değil mi? Çünkü kendi gücümü davranış kalıbıma bırakmak zorunda değilim. Eskiden sahip olduğum davranış kalıpları benim kaderim değildir. Amacıma hizmet eden davranış kalıplarıyla değiştirme gücüne sahibim. 

Bizim hedefimiz kendimizi cehaletin karanlığına hapsetmek değil, gittikçe zorlaşan ve rekabeti arttıran bir dünyada iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, dostlarımız ve komşularımızı daha iyi anlamamızı sağlayacak yolu aydınlatmaktır.

Kişiler aslında kendi kalıplarına göre davranmaktan başka bir şey yapmazlar. Bunu Sevgili Hocam Wyatt Woodsmall’dan duyduğumda çok şaşırmıştım. Ancak kişilere ait temel ve değişken kalıpları inceleme ve değiştirme çalışmalarım sonucunda bunun kesinlikle böyle olduğunu biliyorum. Sizde; ‘19’ Ayrı Davranış Kalıbını uygulamaya başladığınızda bu durumu görecek, duyacak ve hissedeceksiniz. Buna şimdiden kendinizi hazırlayın.

Bilmeliniz ki;

“Kişiler kendi dünya modellerine göre düşünürler, bize göre değil. Kişilerle etkin ve etkili iletim kurmak için onların dünya modelinin dışında değil, içinden kaynaklanan kalıplarla iletişim kurmak durumundayız. Onların algıladığı gerçekliğe uygun kalıplarla iletişim kurarsak istediğimiz sonuçları elde ederiz.”

Bilmenizi isterim ki;

“Her davranış gibi eleştiri de bir davranıştır ve diğer davranışlar gibi onun da arkasında olumlu bir niyet vardır.”

Mustafa KILINÇ

Davranış Kalıplarını Kullanmak

Kişilerin Davranış Kalıplarını bilmek ve onları kullanmak, gelecek yaşam yolcuğunda neyi niçin ve nasıl yaptığınızı bilmenizi sağlayacaktır. Etkileşim halinde olduğunuz kişilerin neyi niçin ve nasıl yaptıklarını bilmek için, kişileri etkileme ve ikna etme kalıplarını öğrenmek için Hazza yaklaşan–Acıdan kaçan kişilere nasıl Davranış Kalıbı uygulayacağınızın farkında olmak için, kişilerin dünya modelini bilmek ve onlara uygun davranış kalıplarını uygulamak için ‘19’ Davranış Kalıbına hazır olun!

Evet, şimdi Davranış Kalıplarına doğru yolculuğumuza çıkalım.

 “Kişiler değerlerine bağlı kalarak hareket ettiklerinde, yaptıklarıyla gurur duyuyorlar.”

Mustafa KILINÇ

“Özgür insanların zincirleri sadece zihinlerindedir.”

Mustafa KILINÇ

FARK YARATAN DAVRANIŞ KALIPLARI BİLDİRİSİ

Bütün kişiler alışkanlıklara bağlı varlıklardır.

Bu alışkanlıklar tutarlı Davranış Kalıplarına yol açar.

Bu kalıplara Davranış Kalıpları denir.

Bütün sözlerimiz ve davranışlarımız bu Davranış Kalıplarını yansıtır.

Davranış Kalıpları eğitimli bir gözlemci tarafından kolayca fark edilir.

Davranış kalıpları iletişim geliştirmek amacıyla kullanılır.

Davranış Kalıpları etki ve etkileşim alanını geliştirmek amacıyla kullanılır.

Davranış Kalıpları ikna etmek, satış yapmak, motive etmek, algı değiştirmek,

Anlamak ve anlaşılmak için kullanılır.

Davranış Kalıpları yaşam yolculuğunda güç, başarı ve sevgi için çok etkili bir sistemdir. Davranış Kalıpları istediğiniz sonuçları almak için bir anahtardır.

Bende sizlere istediklerinizi elde etmek, başarıların hazzını yaşamak için ‘19’ Ayrı Davranış Kalıbı sunacağım. Yeter artık haydi hemen, Davranış Kalıplarına gidelim diyorsunuz peki, haydi gidelim o halde… Şimdi. Davranış Kalıpları gelsin.

“Dünyanın En Büyük Sırrı”

Platon bir gün, ülkenin en büyük bilgesinin yanına gider. Bilge onu karşılar ve sohbet etmeye başlarlar. Platon bilgeye döner ve;

- Sen bu dünyanın en bilge kişisisin. Sen hayata dair her şeyi bilirsin. Bana öyle bir anahtar ver ki, bütün kapıları açmamı sağlasın, der.

Bilge platona döner ve;

- Ama bu yükü taşıyabileceğinden emin misin? Diye sorar.

- Evet, der platon. Lütfen bana dünyanın en büyük hazinelerine ulaşmamı sağlayacak sırrı ver.

- Bunu bilmek, sana çok büyük sorumluluk yükleyecek, der bilge. Bu sırrı öğrendiğinde, artık bunu saklayamazsın. Bunu yapman gerekecek. Eğer sırrı öğrendikten sonra uygulayamazsan, o zaman sır seni yavaş yavaş ölüme götürecek. Eğer kullanmazsan, sır senin başına bela olur. Bu çok kritik bir karar anıdır senin için, çünkü hem hazineyi hem de zehri tercih edebilirsin. Bunun için hazır mısın?

- Evet, der platon. Bu sırrı taşımaya hazırım. Sırrı kullanacağıma dair yemin ederim sana. Eğer kullanmazsam, o zaman da başıma gelecekleri kabul ediyorum.

- O halde yaklaş yanıma, der bilge. Kulaklarını dört aç ve beni dinle. Sana dünyanın en büyük sırrını veriyorum. Ama bunu bildikten sonra, kullanmazsan, başına büyük bir dert alacaksın.

Bilge büyük bir dikkatle Platonun gözlerinin içine baktı ve bütün gücü ile sırrı açıkladı.

- “YAP…”

- İşte budur dünyanın en büyük sırrı, dedi bilge. Sana bütün hazineleri verecek olan sır budur. Çok basit ama çok büyük bir sırdır bu.

Platon şaşkındı.

- Ama bu çok basit, dedi.

Bilge o sözünü bitirmeden yine sırrı haykırdı büyük bir sesle;

- Yap… Soru yok, yorum yok, endişe yok. Yalnızca yap… Sana dünyanın kapılarını açacak sır budur işte! dedi. Eğer muhteşem bir yaşam istiyorsan, o zaman git ve yap… Eğer başarı istiyorsan, zenginlik istiyorsan, git ve yap…

Platon bir şeyler söylemeye çalıştıkça, şaşkınlığını dile getirmek istedikçe, bilge onu susturdu ve “yap” diye haykırdı. Platon sırrı öğrenmişti. Artık dünyanın en büyük hazinesine sahipti her şeyi elde edebilirdi. Sadece gitti ve “yaptı” …

İşte artık dünyanın en büyük sırrına sahipsiniz. Bu sır hayatınızı değiştirebilir. Bu sır sizi hayallerinizin ve ötesine götürebilir. Başarılı mı olmak istiyorsunuz, gidin ve yapın. Zenginlik mi istiyorsunuz, gidin ve sadece yapın. Ne istiyorsunuz, sınırlı bir hayat mı yoksa rüya gibi bir hayat mı? O zaman gidin ve yapın.

Bunu başarabilir misiniz?

Bunu yapabilir misiniz?

Yapın o zaman!...

Basında Dap