Nlpdap Facebook Twitter Youtube

NLP ile Etkin Koçluk Programları, Kurumsal Koçluk Programları

Sayfayı Paylaş

21. yy. Başarı, bilim, sanat ve teknolojisi NLP Sistem ve Teknikleri ile;
KURUMSAL KOÇLUK PROGRAMLARI HEDEFİ: Üst Düzey bürokratların birey ya da en yakın üst düzey çalışma arkadaşları arasında uyum, etkin iletişim, hedeflerin planlanması, uzlaşma, zaman kullanımı, ahenkli ve verimli çalışma, stres yönetimi, motivasyon, mevcut kaynak ve yetkilerin kullanılması, problemlerin çözülmesi, ast üst ilişkilerini geliştirme konularında yönlendirme ve koçluk yaparak kurumun başarısını artırmaktır.

“Kurum Vizyonunuzun ne olduğu değil, Ne yaptığı önemlidir."

 

"Liderlik; başkalarına görünmeyeni görebilme vizyonuna sahip olmaktır."

Mustafa Kılınç