Nlpdap Facebook Twitter Youtube

Programlarımız, NLP Practitioner Programı

Sayfayı Paylaş

2- NLP PROGRAMLARI / b. NLP PRACTITIONER PROGRAMI:

NLP’ nin 136 saatlik bir kişisel gelişim Programıdır. NLP’ nin temel varsayımları ve teknikleri bu programda öğretilmektedir. Ana temeli kişinin kendisini bilmesi ve iletişim konusudur.

Hızlı gelişim teknikleri modelleme, çapa atma, çerçeveleme, alt modaliteler, kişisel geçmişin değişimi, ruh hali değişimleri uygulamalı olarak verilir.
136 SAATLİK NLP PRACTITIONER PROGRAM İÇERİĞİ:

NLP’ nin Tanımı
NLP’ nin Tarihçesi
NLP’ nin Temel Varsayımları
NLP’ nin Dört Aşamalı Başarı Programı
Temel NLP Teknikleri
Beyin Kullanma Kılavuzu
İletişim İlkeleri
NLP’ nin Değişim Süreci
Zihin
Zihnin İşleyiş Şekilleri ( Nasıl? )
Hedef Belirleme Stratejileri
Meta Modeli
Milton Model
Çapa Atmak
Kişisel Tarihin Değiştirilmesi
Zincirleme Çapa Atmak
Dilde Yeniden Çerçevelemek
Stratejiler
Alt Madoliteler
Swish
Ekoloji
MODELLEME’ ye giriş
136 sattlik programın sonucunda katılımcılara Uluslar arası geçerliliği olan “NLP PRACTITIONER” Sertifikası verilir.