Nlpdap Facebook Twitter Youtube

programlarımız - Kurumsal programlarımız / Yönetim Danışmanlığı, İnsan Kaynakları İdaresi

Sayfayı Paylaş

5- İNSAN KAYNAKLARI İDARESİ

“ Bizim hedefimiz kendimizi cehaletin karanlığına hapsetmek değil, gittikçe zorlaşan ve etkisizliği artıran bir dünyada iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, dostlarımız ve komşularımızı daha iyi anlamamızı sağlayacak yolu aydınlatmaktır.”

- İnsan Kaynakları biriminde gerekli yapılandırmaların yapılması
- NLP bilimiyle İnsan Kaynakları birimlerindeki Meta – Programların çıkarılması
- Seçme ve yerleştirme danışmanlığı
- Gerekli olan sistemlerin oluşturulması
- İnsan Kaynakları birimine yapılan yatırımların geri dönüşümünün değerlendirilmesi
- Satış, beceri, liderlik, iletişim testleri uygulanması
- İş tanımları
- Takımdaşlık ruhu
- “ BİZ ” bilinci
- Eyleme geçme hareketi
- “ ESNEKLİK ” sınırı
- Derin görüşme seçenekleri
- Bireysel olarak Üst Yönetici – Danışman uygulaması
- Gerekli olan proje çalışmaları
- Ar – Ge çalışmaları
- Ölçme ve Değerlendirme
- İnsan Kaynakları biriminin Meta – Program yapılandırması
- Organizasyon görev dağılımları
- Vizyonun harekete geçirici unsur haline gelmesi
- Akış şemaları ve sonuç programlarının hazırlanması